Medisch Pedicure Lage Ham 90 , 5102 AD Dongen , tel: 0162-312881 Email: monique@medischpedicuredongen.nl
Home.Behandelingen.Prijslijst.Producten.Contact.Online afspraak.


Als de huisarts bij u diabetes constateert wordt u doorverwezen naar een medisch pedicure. Ik zal dan beginnen met het screenen van uw voeten. Dit is een uitgebreid onderzoek en verschillende testen om te kijken hoe het met de conditie van u voeten is. Deze gegevens worden vast gelegd in een gespecialiseerd programma. Als de huisarts bij u reuma constateert doe ik een soortgelijke screening. Indien nodig wordt er een behandelplan gemaakt en is hierover contact met de huisarts en of de podotherapeut.                    
Screening
Screening
Om een goede inschatting te maken van het risico op het ontstaan van voetproblemen, moet volgens landelijke afspraken bij iedere diabetespatiënt minimaal eens per jaar een preventief onderzoek plaatsvinden, bestaande uit een aantal vragen en testen; de diabetes screening. Door deze screening en de juiste voorlichting over voetverzorging, in combinatie met eventueel aanvullend onderzoek en behandeling, moet het aantal voetulcera en amputaties uiteindelijk afnemen.
Wist u dat?
… de conditie van uw voeten een afspiegeling is van uw totale gezondheid? De eerste symptomen van ziekten en afwijkingen zoals arthritis, diabetes, neurologische en hart- en bloedvaatproblemen treden vaak op aan de voeten. Dus voetklachten kunnen het eerste teken zijn van medische klachten van meer ernstige aard.